Adutiskis
Next ]

 

Up
Litauiske grenseområder

Adutiškis – en by ved grensen

Byen Adutiškis ligger ca. 100 km nordøst for Vilnius, akkurat på grensen til den hviterussiske landsbyen Kruki. Grensen mellom de to landene går langs en plattform mellom to jernbanespor på Adutiškes jernbanestasjon.
Av Jan S. Krogh
Litauen-Nytt

Jernbanen Vilnius – Didziasalis forlater Litauen øst for Pabrade by, går så inn i Hviterussland gjennom byen Lyntupy, og returnerer inn i Litauen ca. 100 meter vest for Adutiškis jernbanestasjon. Dette gjelder imidlertid bare ett av tre spor, to av dem ligger på hviterussisk side. Siden våren 2001 har passasjertrafikk på denne linjen opphørt. I august i fjor gikk det bare frakttog på hviterussisk side, mens all trafikk var opphørt på litauisk side.

Da linjen var i drift kunne hviterussiske passasjerer som steg på i Hviterussland stige av toget på sitt lands side av plattformen og krysse sporene over til Kruki, uten å gå gjennom litauisk passkontroll. Litauiske passasjerer som steg på toget i Litauen slapp hviterussiske formaliteter selv om toget gikk i transitt gjennom hviterussisk territorium.

Omkring 150 meter øst for jernbanestasjonen finner vi et krysningspunkt for lokalt bosatte i grensesonen. Det er kun åpent i forbindelse med høytider for å ta unna den store trafikken. Resten av året må nemlig folk flest betale for å få visum til å krysse grensen.
Denne grenseovergangen brukes kun ved høytider.
Sønnen ble arrestert
I utkanten av Adutiškis ligger Vaitekieniai gård. Der bodde kun pensjonisten fru Emilija Vaitikieniene. Sommeren 2000 kunne hun fortelle at hennes 18 år gamle sønn hadde blitt arrestert av hviterussiske grensevakter og måtte tilbringe en hel helg i fengsel. Grunnen var at han hadde gått over grensen for å hente en av familiens kyr som gresset på hviterussisk side.
Jordeiendommen tilhørte familien frem til 2. verdenskrig da Litauen ble okkupert av Sovjetunionen og alle private eiendommer ble ekspropiert av staten. På 1950-tallet fikk familien da de vendte tilbake etter eksil i Sibir tillatelse til igjen å 
En bonde ble arrestert da kuene kom over på feil side grensen.
slå seg ned på familiens gamle gård. Ved frigjøringen i 1991 var omlag halvparten av eiendommen beliggende på hviterussisk side av grensen, og Vaitiekieniai-familien satt igjen med bare to hektar. Jordeiendommen på hviterussisk side som de kunne bruke før frigjøringen fikk de ingen kompensasjon for. Så lenge Sovjetunionen bestod hadde grensene mellom delrepublikkene liten betydning.

Men Litauen tilbakeførte familien den delen av teigen som Stalin-regimet konfiskerte nesten 50 år tidligere. Nå går grensen bare 20 meter fra stueveggen, og grensevaktene sier de er pålagt å lage en 13 meter bred grensegate.

Problemene for Emilija Vaitikieniene ser ikke ut til å ha noen ende. Nå frykter den stillferdige, men meget taleføre pensjonisten for at dette vil medføre at halvparten av kjøkkenhagen hennes må jevnes med jorden.

Denne artikkelen ble trykket i Litauen-Nytt nr. 1/2-2002.

Denne siden var sist oppdatert den 25.08.05 .